Υπηρεσίες εφοδιαστικής σε διεθνές, εθνικό & αστικό επίπεδο από την Cargo Group στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Ο Όμιλος Cargo Group, με σταθερή παρουσία επί 30 έτη στην ελληνική και διεθνή αγορά, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο One Shop Stop συνεργάτη σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτοντας κάθε ιδιάζουσα ανάγκη διαχείρισης φορτίων στον τομέα της θαλάσσιας και οδικής μεταφοράς καθώς και των εκτελωνιστικών και 4PL end to end ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

  • Διεθνείς μεταφορές
  • Τελωνειακή και ελεύθερη αποθήκευση σε επίσημη, πιστοποιημένη τελωνειακή αποθήκη
  • Εκτελωνισμός
  • Logistics & Last Mile Distribution

Η δέσμευση του Ομίλου Cargo Group

  • Ασφαλής αποθήκευση και διακίνηση φορτίων διεθνώς, σε σύγχρονες τεχνολογικά και αδειοδοτημένες, ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, εγκαταστάσεις
  • Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας και άρτιες, ακριβείς και ποιοτικές υπηρεσίες Logistics, από τον κλάδο 4pl του Ομίλου
  • Ομαλή ροή εργασιών ανά την υφήλιο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, από το εκτεταμένο δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».