Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και οι νέες πρακτικές omni-channel distribution έχουν δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση των διαδικασιών logistics (αποθήκευση, μεταφορά, επιστροφές) σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου
(εμπορική δραστηριότητα ή/και παροχή υπηρεσιών).

Στόχος του συγκεκριμένου workshop αποτελεί η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και η παρουσίαση εργαλείων, συστημάτων, μεθόδων και μελετών περίπτωσης για την ορθή και βέλτιστη οργάνωση των διαδικασιών logistics, με στόχο τη διαχείριση του κύκλου παραγγελιών ηλεκτρονικών καταστημάτων με το λιγότερο δυνατό λειτουργικό κόστος και με ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Το συγκεκριμένο workshop καινοτομεί εισαγώντας δύο νέες σημαντικές δράσεις:
α) hands-on experience με χρήση simulation game,
β) mentoring/coaching επιχειρήσεων από έμπειρους συμβούλους μέσω επιχειρηματικών κλινικών που θα διοργανωθούν την δεύτερη ημέρα του workshop.

 1. Ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις στην
  αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν
 2. Ενημέρωση για τον εξοπλισμό και τα πληροφοριακά συστήματα τα
  οποία είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν διαδικασίες in-house
  logistics ή διαδικασίες εταιριών 3PL
 3. Πρακτικές συμβουλές για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση
  των δρομολογίων σας (διαχείριση στόλου οχημάτων, PoD, PoI)
 4. Πρακτικές συμβουλές στη διαχείριση των επιστροφών σας
  (reverse logistics)
 5. Νέες τάσεις και πρακτικές στις αστικές εμπορευματικές
  μεταφορές (ΑΚΕΕ, smart points, κτλ)
 6. Μελέτες περίπτωσης διαχείρισης διαδικασιών logistics σε
  ηλεκτρονικές αγορές
 7. Δωρεάν συμβουλές (mentoring) σε θέματα e-commerce logistics
  από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς μέσω της ενότητας
  «Business clinics – επιχειρηματικές κλινικές»
 8. Hands-on experience μέσω εργαλείου διαχείρισης λειτουργιών
  e-commerce logistics (πλατφόρμα Megaventory)
 9. Συνεργασία με άλλα στελέχη (ομάδες εργασίας) και συμμετοχή σε
  σενάρια διαχείρισης διαδικασιών logistics (μέσω της πλατφόρμας
  Megaventory)
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics (3PL)
 • Μεταφορικές εταιρίες
 • Εταιρίες Ταχυμεταφορών
 • Εμπορικών/ Μεταποιητικών εταιρίες
 • Εταιρίες e-shop
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
omind_logo
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
MEDIA
SPONSOR
DIGITAL
MEDIA
POWERED
BY
supply-chain-squared