Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης συμμετέχει για άλλη μια φορά στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. Διακινεί εμπορευματοκιβώτια, συμβατικό φορτίο, λειτουργεί την ελεύθερη ζώνη του Λιμένα σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία όντας πιστοποιημένη με άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO), προσφέρει αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις εφοδιαστικής και συνδυασμένων μεταφορών, παρέχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ του Λιμένα της Θεσσαλονίκης και της Βουλγαρίας (Σόφια) και της Σερβίας (Νις) και εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση μέσω κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας.

Αποστολή της ΟΛΘ Α.Ε. είναι να παρέχει ένα εξελισσόμενο, αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών, που διασφαλίζει και αναβαθμίζει την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής, στην οποία δραστηριοποιείται, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των συνεργατών της, στην δημιουργία αξίας για όλους τους εταίρους της και την κοινωνία καθώς και στην προώθηση της βιωσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».