Τις υπηρεσίες της σε Μεταφορές και 3PL παρουσιάζει η ARKAS Logistics στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η ARKAS Logistics, μέλος του Ομίλου ARKAS Holding, ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 2004, με στρατηγική τοποθέτηση των γραφείων της στον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. Ως διαμεταφορική εταιρεία και διαθέτοντας περισσότερα από 34 χρόνια τεχνογνωσίας, η ARKAS Logistics προσφέρει λύσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, σε υπηρεσίες μεταφορών και Logistics, άρτια συνδεδεμένες με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Οι υπηρεσίες αυτές διασφαλίζουν τις ροές των μεταφερομένων αγαθών και εμπορευμάτων σε βέλτιστους χρόνους, με υψηλούς δείκτες διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών, παρέχοντας ασφάλεια κατά τη μεταφορά, άμεση πληροφόρηση και εξυπηρέτηση στον πελάτη και συνεργάτη.

  • Θαλάσσιες Μεταφορές: Δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλα τα λιμάνια
  • Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές: Δίκτυο σε όλη την Ευρώπη
  • Αεροπορικές Μεταφορές: Δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλα τα αεροδρόμια
  • 3PL/Logistics: Δίκτυο σε Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες, Τουρκία, Η.Π.Α. και στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες
  • Εκτελωνισμοί και ειδικές Μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».