ΟΛΘ: Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για επέκταση του 6ου προβλήτα

Σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την επέκταση του 6ου προβλήτα ανακοίνωσε ότι προχωρά η ΟΛΘ Α.Ε., επικαλούμενη τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθετική μεταβολή του τρόπου αδειοδότησης, ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστοι όροι για την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχος στον πρώτο διαγωνισμό είχε ανακηρυχθεί στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022 η Κοινοπραξία Μytilineos-Rover Maritime-HDK.

Η ανακοίνωση της ΟΛΘ

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7789/10.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η Επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» (το «Έργο»), το οποίο εντάσσεται στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, με τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για συμμετοχή στο 1ο Στάδιο «Προεπιλογή του Διαγωνισμού».

Η εν λόγω απόφαση για την υλοποίηση του Έργου λήφθηκε λόγω των νέων απαιτήσεων που προέκυψαν από τη νομοθετική μεταβολή του τρόπου αδειοδότησης, ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστοι όροι για την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπώς, με την ίδια απόφασή του, ενέκρινε την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του Έργου, σύμφωνα με τους όρους 4.2. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο 1ο Στάδιο της Προεπιλογής και τους όρους 4.2.7 και 4.4. της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για συμμετοχή στο 2ο Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.