Έως 28 Ιουλίου η διαβούλευση για τα “Συστήματα Ευφυών Μεταφορών”

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 λήγει η προθεσμία της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη δημόσια διαβούλευση με θέμα την αξιολόγηση της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ «Περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς».

Σας αποστέλλω, συνημμένα, έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης το οποίο λάβαμε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Δημόσια διαβούλευση με θέμα την αξιολόγηση της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ «περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς».

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της εν λόγω διαβούλευσης για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, καλείστε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-evaluation-its-directive), μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.