9ος κύκλος επαγγελματικής εκπαίδευσης στελεχών αποθήκης από το Supply Chain Institute

Την 1η Φεβρουαρίου ξεκινά ο 9ος κύκλος επαγγελµατικής εκπαίδευσης στελεχών αποθήκης που διοργανώνει το Supply Chain Institute. Παρέχει τις γνώσεις για πιστοποίηση επαγγελµατιών αποθήκης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 (Σύστηµα Πιστοποίησης Προσωπικού ως προς την επαγγελµατική τους επάρκεια).

Η ανάγκη για πιστοποιηµένα & έµπειρα στελέχη στον χώρο των logistics είναι πιο έντονη από ποτέ στις µέρες µας. Οι κανόνες αποστασιοποίησης που εφαρµόζονται στις περισσότερες επιχειρήσεις και η ως εκ τούτου δυσκολία on job εκπαίδευσης, µπορεί να βοηθηθεί από αποµακρυσµένη εκπαίδευση, από έµπειρα στελέχη του κλάδου και µέσα από ένα πρόγραµµα που έχει αποδείξει την αξία του, µε τις δεκάδες πιστοποιήσεις στελεχών µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων. Έτσι, το Supply Chain Institute προσαρµόζεται πλήρως στα νέα δεδοµένα και διοργανώνει τον 9ο κύκλο µε την επιλογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας zoom.

Το πρόγραµµα που σχεδίασε το Supply Chain Institute φιλοδοξεί να καλύψει αυτά τα κενά στην επαγγελµατική εκπαίδευση και να δώσει µία έγκυρη και αναγνωρισµένη πιστοποίηση-εφόδιο για κάθε επαγγελµατία- για τα στελέχη των ΚΑ και των ΚΔ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποσκοπεί στα παρακάτω:

  • Καλύπτει όλες τις βασικές λειτουργίες µιας σύγχρονης αποθήκης
  • Παρουσιάζει, µε οργανωµένο τρόπο, τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές και µεθόδους διαχείρισης της αποθήκης
  • Μεταφέρει γνώσεις και εµπειρίες κορυφαίων στον τοµέα των logistics στελεχών, που καλύπτουν όλο το φάσµα των λειτουργιών της αποθήκης
  • Εστιάζει στη διοικητική ενδυνάµωση των στελεχών πρώτης γραµµής και στην απόκτηση ικανότητας ανάληψης µεγαλύτερου µέρους εταιρικής ευθύνης
  • Υποστηρίζει την προσπάθεια των εταιρειών να δηµιουργήσουν στελέχη µέσα από την οργάνωσή τους
  • Ενδυναµώνει τα κίνητρα εξέλιξης δοκιµασµένων στελεχών µε πολυετή εταιρική προσφορά
  • Προετοιµάζει τα στελέχη για την πιστοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής τους επάρκειας, εφ όσον αυτό αποτελεί σκοπό της κάθε εταιρείας

Δείτε ΕΔΩ το Πρόγραμμα Εκπαίδεσης και τη Φόρμα Συμμετοχής.