4η Διημερίδα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών από τον ITS Hellas στις 18-19 Δεκεμβρίου

Στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με χορηγό επικοινωνίας το SC&L magazine

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas, διοργανώνει την 4η Διημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Χορηγός επικοινωνίας το SC&L magazine.

Η Διημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», διοργανώνεται για 4η συνεχόμενη φορά και συνιστά πλέον θεσμό για τον ελληνικό κλάδο των Μεταφορών.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της ευρείας εφαρμογής των ΕΣΜ στην Ελλάδα, ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, αλλά και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών, προς όφελος τόσο των χρηστών όσο και του περιβάλλοντος.

Τα θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της Διημερίδας, είναι τα εξής:

  • Ευρωπαϊκές Εξελίξεις και καλές πρακτικές στον τομέα των ΕΣΜ.
  • Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ΕΣΜ.
  • ΕΣΜ και Έξυπνες Πόλεις: προς την επίτευξη μια βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
  • Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ).
  • ΕΣΜ για μια ασφαλή και ολοκληρωμένη κινητικότητα.
  • Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Σημερινή κατάσταση και προκλήσεις

Εκπαιδευτική Παράλληλη Δράση

Στο πλαίσιο της Διημερίδας συν-διοργανώνεται από τηνITS Hellas και το ΕΚΕΤΑ, στις 18 Δεκεμβρίου 2018 η 5ηεκπαιδευτική συνάντηση εργασίας του έργου CAPITAL. Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η ενημέρωση των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που θα συμμετάσχουν σχετικά με τα διαδικτυακά προγράμματα εκμάθησης τηςπλατφόρμας του έργου CAPITAL, που στοχεύουν στηνεκπαίδευση των επαγγελματιών στον τομέα της ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS).