Ημερίδα για το “One Belt One Road Initiative & TEN-T” στο υπ. Μεταφορών στις 6 Νοεμβρίου

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ETP-Alice και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «New Global Routes: One Belt One Road Initiative & TEN-T», η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Χορηγός Επικοινωνίας το SC&L magazine.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, με βασικό στόχο την ανταλλαγή και τη διεύρυνση γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τις νέες εμπορευματικές διαδρομές που δημιουργούνται σε διεθνές επίπεδο, τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα φορείς, τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς και για τον πιθανό αντίκτυπο στις εμπορευματικές μεταφορές της Ευρώπης. Επιπλέον, θα αναζητηθεί σε ποιο βαθμό αυτές οι νέες διαδρομές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο σχεδιασμού και προγραμματισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ)  και ποιο είδος τεχνικών βελτιώσεων και αναβαθμίσεων θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη. Στην ημερίδα θα μιλήσουν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα λιμάνια της Valencia και της Αμβέρσας αλλά και εταιρείες όπως οι JUSDA, COSCO, Shift2Rail, Duisport, EVERIS, Zjifa, CIRCLE. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επίσης σημαντικοί εκπρόσωποι από φορείς της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο από μεγάλες εταιρείες αλλά και από πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και ο Δήμος Πειραιά.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η ατζέντα της ημερίδας είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.etp-logistics.eu/?p=2424