10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στις 2-3 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) διοργανώνουν το «10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Κινητικότητα του Μέλλοντος και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο δρόμος προς την Καινοτομία», το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2021. Η προσδοκία των διοργανωτών είναι το συνέδριο αυτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο όμορφο νησί της Ρόδου.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές αποτελεί εδώ και δεκαεννιά έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη για επίτευξη των νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για κλιματικά ουδέτερες μεταφορές και έξυπνες πόλεις, καθιστά την έρευνα στις μεταφορές κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη καινοτόμων λύσεων που θα απαντήσουν στις μελλοντικές προκλήσεις και θα προκύψουν μέσα από τη συνέργεια των εμπλεκόμενων φορέων στη βιομηχανία και τη Δημόσια διοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συζήτηση σε λύσεις που η έρευνα μπορεί να παρέχει, η συσχέτιση της έρευνας και της πολιτικής των μεταφορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Το 10o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές προσδοκά να συζητήσει τις προκλήσεις των μελλοντικών συστημάτων μεταφορών τόσο μέσα από τις συνεδρίες του κεντρικού προγράμματος όσο και από ειδικές συνεδρίες (Special Workshops) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας της έρευνας και Δημόσιων φορέων. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων για τη διοργάνωση ειδικών συνεδριών μπορούν να διαμορφωθούν με βάση την πρότυπη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, και να αποσταλούν στο email της Οργανωτικής Επιτροπής έως τις 15 Μαρτίου 2021.

Οι επιστημονικές εργασίες που θα υποβληθούν, είναι επιθυμητό να εντάσσονται σε κάποια από τις ακόλουθες επιστημονικές ενότητες χωρίς περιορισμό στο μέσο μεταφοράς και χωρίς να αποκλείονται πρωτότυπες εργασίες σε άλλα αντικείμενα σχετικά με τις μεταφορές.

 • Αστική βιώσιμη κινητικότητα, εφαρμογή και νέες συνέργειες
 • Καινοτόμες και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες κινητικότητας
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών σε όλα τα μέσα
 • Ανάλυση μαζικών δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνη
 • Περιβάλλοντα προσομοίωσης και νέα εργαλεία ανάλυσης και μοντελοποίησης
 • Κλιματικά ουδέτερες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές και υποδομές
 • Ο χρήστης στο κέντρο του σχεδιασμού των συστημάτων μεταφορών
 • Εμπορευματικές μεταφορές και logistics στην εποχή της Οικονομίας “on demand”
 • Ασφάλεια των μεταφορών
 • Ανθεκτικότητα συστημάτων μεταφορών και μελλοντικών υποδομών
 • Σχεδιασμός και πολιτική των μεταφορών
 • Μεταφορές και κινητικότητα στην COVID-19 εποχή

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (περίληψη και πλήρες κείμενο), μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου (www.ictr.gr), σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 • 7η Φεβρουαρίου 2021: Προθεσμία υποβολής περίληψης εργασιών (έως 500 λέξεις)
 • 28η Φεβρουαρίου 2021: Ημερομηνία ενημέρωσης συγγραφέων για την αποδοχή ή όχι
 • 15η Μαρτίου 2021: Ημερομηνία υποβολής προτάσεων για ειδικές συνεδρίες
 • 30η Απριλίου 2021: Προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας από συγγραφείς
 • 31η Μαΐου 2021: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχολίων κρίσης πλήρους εργασίας
 • 30η Ιουνίου 2021: Προθεσμία υποβολής αναθεωρημένης πλήρους εργασίας από συγγραφείς

Οι εργασίες μπορεί να γραφούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στην άλλη αντίστοιχα γλώσσα (το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο αφορά αποκλειστικά συμμετέχοντες των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Ελληνική). Σε επόμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης των τελικών εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ειδικό τεύχος με πρόσκληση) ύστερα από πρόσθετη κρίση και κατάλληλη προσαρμογή τους. Ο τίτλος του περιοδικού θα ανακοινωθεί κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ictr.gr.