Χρήσιμα events για Food Logistics στις 11 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της FROZEN FOOD

Έτοιμη να υποδεχθεί εκθέτες και επισκέπτες είναι η έκθεση FROZEN FOOD, που θα δώσει μια νέα εικόνα για τα FOOD LOGISTICS. Η έκθεση πραγματοποιείται στις 10 – 12 Νοεμβρίου 2018 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στα Σπάτα Αττικής, μαζί με τις εξειδικευμένες εκθέσεις τροφίμων Meat & Grill Days, και Dairy Expo, υπό τη διοργάνωση της o.mind Creatives.

Η έκθεση θα υποστηρίζεται παράλληλα και από σχετικά γνωστικά events, που ειδικά σε ό,τι αφορά στο κοινό των Food Logistics, θα εστιάσουν στην Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018, στον ειδικά διαμορφωμένο συνεδριακό χώρο του Hall 3. Αναλυτικότερα:

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ _ 12:30 – 14:00 μ.μ. Αίθουσα Παράλληλων Εκδηλώσεων Hall 3 Δείτε το πρόγραμμα εδώ 
  • 1η Έρευνα για την Καταγραφή-Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης & των Προοπτικών του Μέλλοντος στην Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον τομέα Παραγωγής & Εμπορίας Κρέατος _ Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 10:30 πμ – 12:00 μμ_ Αίθουσα Παράλληλων Εκδηλώσεων Hall 3
    &
    1η Έρευνα για την Καταγραφή-Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης & των Προοπτικών του Μέλλοντος στην Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων_ Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 14:30 – 16.00 μμ, Αίθουσα Παράλληλων Εκδηλώσεων Hall 3 Δείτε το πρόγραμμα των δύο ερευνών εδώ 
  •  2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΜΕΝΑ LOGISTICS_ “The Geography of Greece Value Chain”_ Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 17:00 – 19:00 μμ Αίθουσα Παράλληλων Εκδηλώσεων Hall 3 Δείτε το πρόγραμμα εδώ