Το Supply Chain Institute συμμετέχει στην 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Το Supply Chain Institute για περισσότερα από 15 χρόνια υπηρετεί με ζήλο τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταλαμπαδεύοντας γνώση και τεχνογνωσία για το παρόν και το αύριο του κλάδου.

  • Πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο μεγάλης κλίμακας συνέδρια κάθε έτος και πλήθος σεμιναρίων (ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών)
  • Εξυπηρετεί ανάγκες πρόσληψης στελεχών
  • Καταστρώνει και υλοποιεί στρατηγική επικοινωνίας για εταιρείες του κλάδου των logistics
  • Πραγματοποιεί έρευνες ικανοποίησης πελατών και κάθε είδους έρευνα στενευμένη στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Πιστοποιεί επαγγελματίες του χώρου
  • Ίδρυσε και διατηρεί το δίκτυο των Future Logistics Leaders, το οποίο είναι ένα δίκτυο νέων ανερχόμενων στελεχών, που θα αποτελέσουν τους αυριανούς ηγέτες των logistics της χώρας
  • Από το 2020, έχει εισέλθει δυναμικά στην διαδικτυακή εκπαίδευση και στα on-line συνέδρια

Το Supply Chain Institute είναι φορέας πιστοποίησης επαγγελματιών εφοδιαστικής αλυσίδας, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».