Το φράγμα των 35 δις αναμένεται να σπάσουν οι ελληνικές εξαγωγές το 2021

Με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό συνεχίστηκε η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και τον Αύγουστο του 2021 με αποτέλεσμα η συνολική τους αύξηση τους πρώτους οκτώ μήνες του 2021 να διαμορφωθεί σε 5.114,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2 δις ευρώ περισσότερα από τη συνολική μείωση του 2020 (3.161,6 εκατ. ευρώ). Ο ρυθμός ενίσχυσης των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 25,8% στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος, το οποίο αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι οι εξαγωγές θα ξεπεράσουν τα 35 δις ευρώ το 2021.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 8 Οκτωβρίου 2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €718,5 εκατ., δηλαδή 34,6% τον Αύγουστο του 2021 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €2.794,9 εκατ. Αντίστοιχη πορεία κατέγραψαν και οι εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €4.994,2 εκατ. φέτος έναντι €3.610,9 εκατ. πέρυσι με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €1.383,3 εκατ., δηλαδή 38,3%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €2.199,3 εκατ. φέτος έναντι €1.534,5 εκατ. πέρυσι με τη διεύρυνσή του να ανέρχεται σε €664,8 εκατ., δηλαδή 43,3%.

Αν από τις συνολικές εμπορευματικές μας συναλλαγές για το μήνα Αύγουστο 2021 εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι μεταβολές δε διαφοροποιούνται σημαντικά καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €357,4 εκατ., δηλαδή 23,4% και διαμορφώθηκαν σε €1.886,6 εκατ., ενώ αύξηση –και συγκεκριμένα κατά €759,8 εκατ., δηλαδή 27,1%- κατέγραψαν και οι εισαγωγές με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €3.566,9 εκατ. φέτος έναντι €2.807,1 εκατ. πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο άνευ πετρελαιοειδών παρέμεινε ελλειμματικό κατά €1.680,3 εκατ., αυξημένο κατά €402,4 εκατ., δηλαδή 31,5% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2020.

Σε €5.114,6 εκατ. (δηλαδή 25,8%) ανήλθε η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2021, με αποτέλεσμα από €19.813,8 εκατ. στο οκτάμηνο του 2020 να διαμορφωθούν σε €24.928,4 εκατ. στο φετινό οκτάμηνο. Σημαντικά ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών καθώς από €31.949,7 εκατ. στο α’ οκτάμηνο του 2020, διαμορφώθηκαν σε €39.543,2 εκατ. στο α’ οκτάμηνο του 2021, με την αύξησή τους να διαμορφώνεται σε €7.593,5 εκατ., δηλαδή 23,8%. Το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα €14.614,8 εκατ., αυξημένο κατά €2.478,9 εκατ., δηλαδή 20,4% συγκριτικά με το α’ οκτάμηνο του 2020. Αναλύοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά  €2.883,7 εκατ. (δηλαδή 18,7%) ανερχόμενες σε €18.312,3 εκατ., ενώ κατά €4.650,0 εκατ. (δηλαδή 18,2%) αυξήθηκαν οι εισαγωγές και διαμορφώθηκαν σε €30.166,9 εκατ. έναντι €25.516,9 εκατ. πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους κλάδους των ελληνικών εξαγωγών και με δεδομένη την επιδείνωση που κατέγραψαν αρκετοί από αυτούς το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι φετινές τους επιδόσεις είναι σημαντικά βελτιωμένες. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση εξαγωγών σημείωσαν τα βιομηχανικά (€726,3 εκατ., δηλαδή 22,8%), τα τρόφιμα (€344,7 εκατ., δηλαδή 9,9%), τα χημικά (€550,3 εκατ., δηλαδή 17,4%),τα μηχανήματα-οχήματα (€409,7 εκατ., δηλαδή 20,0%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€269,4 εκατ., δηλαδή 17,5%), οι πρώτες ύλες (€346,3 εκατ., δηλαδή 46,6%), τα ποτά και καπνά (€90,2 εκατ., δηλαδή 17,0%), τα λίπη και έλαια (€124,2 εκατ., δηλαδή 33,9%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€15,6 εκατ., δηλαδή 5,2%).