Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετέχει για ακόμα μια φορά στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών είναι το γραφείο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην Αθήνα. Το Κ.Ε.Κ. Αθηνών (Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας) αναπτύσσει μια έντονη και ποικίλη δραστηριότητα σε όλους τους εμπορικούς τομείς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια σταθερή αύξηση των εξαγωγών κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Επίσης, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των εισαγωγών εμπορευμάτων και έντονο ενδιαφέρον για τον τομέα Υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση επιχειρήσεων logistics και μεταφορών.

Με βάση τα πιο πάνω, το Εμπορικό Κέντρο Αθηνών αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις • Διαφημιστικές εκστρατείες • Έρευνες αγοράς για κυπριακά προϊόντα σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας • Διοργάνωση ημερίδων προβολής της Κύπρου ως εκπαιδευτικού προορισμού • Επισκέψεις σε Φορείς, Οργανισμούς και Επιμελητήρια της Ελλάδας • Οργάνωση Επισκέψεων Δημοσιογράφων στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».