Την 2η πανελλήνια έρευνα για τα ψυχόμενα Logistics παρουσίασε η ΕΕΒΨ&L στο συνέδριο «Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιομηχανία-Ανταγωνιστικότητα»

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L) συμμετείχε στο συνέδριο «Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιομηχανία-Ανταγωνιστικότητα» που πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη  29 Ιανουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο  Athens Divani Caravel. Το συνέδριο  διοργανώθηκε από την Α-Energy Ιnvestments με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας & Ανάπτυξης, την επιστημονική συνεργασία του ΚΑΠΕ, και είχε ως κεντρικό θέμα τη μείωση της ενεργειακής έντασης και τη διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας στη βιομηχανία, στις εξαγωγές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην επιχειρηματικότητα συνολικότερα με αξιοποίηση κάθε  δυνατού μέσου που παρέχει σήμερα η Πολιτεία, αλλά και η ιδιωτική αγορά.

Περισσότερα από 170 στελέχη του ευρύτερου επαγγελματικού χώρου  παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου καθώς  εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, ανακοίνωσαν τις πρώτες δυο εξειδικευμένες  δράσεις  του  ΕΣΠΑ  για την εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την αξιοποίηση  ΑΠΕ  στις επιχειρήσεις προκηρύσσονται εντός Μαρτίου, με μέση επιχορήγηση της τάξης του 50%. Οι εν λόγω  επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας  που  θα πρέπει να γίνουν από την ελληνική  βιομηχανία εκτιμώνται  σε δεκάδες  δις. ευρώ,  το  ΥΠΕΝ , όπως  και οι τράπεζες προετοιμάζουν συνδυασμένα  χρηματοδοτικά εργαλεία με αξιοποίηση και  άλλων πηγών. Οι σημαντικοί επιχειρηματικοί  φορείς  που  υποστήριξαν  το συνέδριο ζήτησαν από την Πολιτεία να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics κ. Διονύσης  Γρηγορόπουλος στην ομιλία-τοποθέτησή του παρουσίασε την 2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΜΕΝΑ LOGISTICS σύμφωνα με την οποία, το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει  ποσοστό  άνω του 60% στα λειτουργικά έξοδα των βιομηχανιών-μελών.

Η Ένωση θα παραμείνει αρωγός και υποστηρικτής τέτοιων αντίστοιχων προσπαθειών και στο μέλλον που σκοπός τους είναι να αναδεικνύονται οι  προβληματισμοί μικρών και μεγάλων επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα οι οποίες αποτελούν  μονόδρομο για τη διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας στην επιχειρηματικότητα συνολικότερα.