Σχέδιο Σπίρτζη για Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη

Ώθηση στη θαλάσσια αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης θέλει να δώσει ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα αναμένεται να ανακοινώσει τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου. Το έργο καθυστερεί στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, διότι υπήρξε εμπλοκή με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη» η υπηρεσία ζήτησε να εξεταστεί εάν επηρεάζει η λειτουργία της στάσης Αεροδρομίου της θαλάσσιας συγκοινωνίας τις κινήσεις (προσαπογειώσεις) στον αερολιμένα “Μακεδονία”. Επ’ αυτού θα επανασυσταθεί η αρμόδια επιτροπή έπειτα από δύο χρόνια αδράνειας και θα γνωμοδοτήσει ανάλογα. Εκτιμάται ότι σε δύο μήνες θα έχει κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και η «Εγνατία Οδός», που είναι φορέας υλοποίησης του έργου της θαλάσσιας συγκοινωνίας, θα προβεί σε δημοπράτηση. Στόχος είναι ο διαγωνισμός να εξελιχθεί εντός του 2017 και η κατασκευή να ολοκληρωθεί το 2019.

Η στάση Αεροδρομίου χωροθετήθηκε στα βόρεια των υφιστάμενων και νέων προβλεπόμενων υποδομών του αερολιμένα Θεσσαλονίκης, σε περιοχή αδιαμόρφωτης φυσικής ακτής, και σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Τα σκάφη της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (ΘΑΣΘ) θα προσεγγίζουν τη στάση (όπως κάθε στάση) μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, το χρόνο δηλαδή που απαιτείται για την ασφαλή από-επιβίβαση. Στις 8 Μαρτίου σημειώθηκε αρνητική εξέλιξη στην πορεία του έργου, καθώς οι μελέτες που εκπονεί η «Εγνατία Οδός» τέθηκαν εκτός χρηματοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013». Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης ένταξης του έργου που είχε ληφθεί τον Αύγουστο του 2013.

Ο λόγος είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως το φυσικό αντικείμενο του έργου. Ωστόσο η χρηματοδότηση των μελετών και του ειδικού συμβούλου θα γίνει από το πρόγραμμα δημοσίων έργων και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στελέχη της «Εγνατίας Οδού» άλλωστε περιγράφουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των μελετών έχουν παραδοθεί και πληρωθεί, ενώ το κόστος των υπολειπόμενων μελετών δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, ποσό που μπορεί να καταβληθεί και από τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

Είδος και μέγεθος έργου

Η Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης (ΘΑΣΘ) θα προσφέρει τακτικά δρομολόγια μεταξύ επιλεγμένων σημείων κατά μήκος των ανατολικών ακτών του Κόλπου Θεσσαλονίκης, όπου αναπτύσσεται το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και ορισμένες από τις σημαντικότερες προαστιακές οικιστικές περιοχές αυτού.

Στην πρώτη φάση ανάπτυξής της η ΘΑΣΘ θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες στάσεις: Στάση Πλατεία Ελευθερίας, Στάση Δημαρχείο, Στάση Μέγαρο Μουσικής, Στάση Μαρίνα Αρετσού, Στάση Αεροδρόμιο και Στάση Νέοι Επιβάτες.

Η λιμενική υποδομή σε κάθε στάση της ΘΑΣΘ θα περιλαμβάνει μία νησίδα για την παραβολή των σκαφών και την απο/επιβίβαση των επιβατών επιφάνειας 700 m2 περίπου και ένα γεφύρωμα πρόσβασης για τη σύνδεση της νησίδας με το εκάστοτε παραλιακό μέτωπο. Επιπλέον, για την προστασία της λιμενικής υποδομής έναντι των κυματισμών, αλλά κυρίως για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ασφαλή και άνετη από/επιβίβαση των επιβατών, προβλέπεται σε κάθε στάση η πόντιση ενός πλωτού κυματοθραύστη σε κατάλληλη απόσταση από τη νησίδα.

Επί της νησίδας θα κατασκευασθεί μικρή κτιριακή εγκατάσταση εξυπηρέτησης των επιβατών επιφάνειας 150 m2.

Η υποδομή κάθε στάσης θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 2 πλοίων που θα προσεγγίζουν σε αυτή προσωρινά για την επι/αποβίβαση των επιβατών.