Συνεργασία Motor Oil – ΕΚΕΤΑ

Ο Όμιλος MotorOil επεκτείνει δυναμικά την υλοποίηση του καινοτόμου στρατηγικού του πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού και αναπτύσσει στρατηγική συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η στρατηγική συνεργασία περιλαμβάνει τους τομείς των ενεργειακών εφαρμογών και συστημάτων, τις τεχνολογίες ψηφιακών διδύμων καθώς και τις εφαρμογές έξυπνων συστημάτων για βιομηχανίες και πόλεις.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής σημαντικής στρατηγικής συνεργασίας, θα υποστηριχθεί η καινοτόμος επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται στο οικοσύστημα του ΕΚΕΤΑ, το οποίο πρόκειται να συνδράμει ουσιαστικά στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών στα διάφορα στάδια βιομηχανικής παραγωγής και εμπορικής δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, Motor Oil και ΕΚΕΤΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να συνεργάζονται σε σχεδιασμό, υποστήριξη και υλοποίηση καινοτόμων έργων και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενωσιακών ερευνητικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και σε νέα πεδία και αναδυόμενες τεχνολογίες με μεσοπρόθεσμο αντίκτυπο στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ομίλου.