Συνεργασία AIA – PCDC για νέες ροές sea-air

Οι συνέργειες μεταξύ του Λιμένα Πειραιά και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την προώθηση συνδυασμένων μεταφορών και προσέλκυση νέων φορτίων στην Ελλάδα οδηγούν σε μία πρωτοποριακή λύση τυποποιημένων ροών με στόχο την αύξηση του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Συνδυάζοντας το ανταγωνιστικό κόστος των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών μέσω Πειραιά, που αποτελεί κόμβο με ιδανική γεωστρατηγική θέση συνδέοντας την Άπω Ανατολή με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ταχύτητα και ακρίβεια παραδόσεων των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών, προσφέρονται εξατομικευμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις που είναι απαραίτητες σε όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου. Η συνδυασμένη αυτή μεταφορά, ειδικά όταν ευνοείται από τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά και του αεροδρομίου με την άμεση διασύνδεση των τελωνείων, μπορεί να δώσει μοναδικά πλεονεκτήματα σε όσους απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά.

Η συνδυασμένη μεταφορά ενδείκνυται και για τη διαχείριση φορτίων υψηλής αξίας, νέας τεχνολογίας, προϊόντων φαρμακοβιομηχανίας, εφοδίων πλοίων, ευπαθών κ.λπ. που χρήζουν ταχύτατης μεταφοράς σε καθορισμένα χρονικά περιθώρια.

Η διασύνδεση της Ελεύθερης Ζώνης του Πειραιά με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ικανοποιεί το κοινό όραμα της PCDC και της ΑΙΑ να καταστεί η Ελλάδα ο κόμβος εξυπηρέτησης κάθε πελάτη, που θα διακινεί τα εμπορεύματά του σε όποιο σημείο ορίσει, μέσω ενός δικτύου θαλάσσιων και αεροπορικών μέσων, στρατηγικά επιλεγμένων εμπορευματικών σταθμών και κέντρων διαμετακόμισης, αποθήκευσης και παροχής υπηρεσιών Logistics με ακεραιότητα, ταχύτητα, συνέπεια και οικονομία.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», 4-5-6 Νοεμβρίου 2017, Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.