Συμφωνία ψηφιακής συνεργασίας ΣΕΠ (Cosco) – Eurobank

 

Την επίτευξη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την Eurobank για τη διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας (ΗPCS), που έχει αναπτύξει η εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» (της Cosco), με τη διεθνή πλατφόρμα προώθησης εξαγωγών “ExportGate”, παρουσίασαν στελέχη των δύο εταιρειών στις εγκαταστάσεις των κεντρικών γραφείων της θυγατρικής του κινεζικού ομίλου.

Η ΣΕΠ (θυγατρική της Cosco) ανάπτυξε – με ιδιωτικά κεφάλαια – μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών διαδικασιών και υπηρεσιών για λιμάνια (και αερολιμένες), που μπορούν να εξυπηρετούν όλες τις εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, με διεθνείς προδιαγραφές και σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία.

Το HPCS παρέχει ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εμπορευματοκιβώτια και φορτία που διέρχονται από τα ελληνικά λιμάνια, με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο υψηλών προδιαγραφών. Για παράδειγμα, αυτοματοποιεί και πιστοποιεί ηλεκτρονικά υπηρεσίες, όπως: η ηλεκτρονική διατακτική, ο ηλεκτρονικός εκτελωνισμός, η ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών (EDI), τα αποθέματα και οι κινήσεις εμπορευμάτων ή φορτίων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της νέας πλατφόρμας του ΣΕΠ, η οποία είναι ανοιχτή και προσβάσιμη και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών της χώρας (όπως περιφερειακά λιμάνια, αερολιμένες, υδατοδρόμια, κ.τλ.), επιφέρει κατά μέσο όρο μείωση χρόνου κατά 95% καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Από την πλευρά της Eurobank η πλατφόρμα Exportgate, είναι η πιο ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου για τις επιχειρήσεις Ελλάδας και Κύπρου και προωθεί τη δικτύωσή τους με τα μεγαλύτερα και αξιόπιστα διεθνή δίκτυα εμπορίου, καλύπτοντας όλους τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους.

Τα μέλη του Exportgate, το οποίο εντάχθηκε στο διεθνές Trade Club Alliance (TCA), μπορούν να διερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες έχοντας πρόσβαση σε πάνω από 1 εκατομμύριο προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται ετησίως από 180 χώρες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία για πάνω από 200.000 εισαγωγείς από 41 χώρες.

Η στρατηγική συνεργασία της Eurobank με την ΣΕΠ (θυγατρική της Cosco) θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες με την ενσωμάτωση του Exportgate στο σύστημα της πλατφόρμας του HPCS. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών των δυο πλευρών η τελική μορφή της ενοποιημένης κοινής πλατφόρμας θα είναι έτοιμη μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.