Συμμετοχή της Sarmed στη διαδικτυακή εκδήλωση ΣΕΒ και HellasCert για τα πρότυπα και την πιστοποίηση

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert) διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα: «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης», την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021.

Ο Δρ. Δημήτρης Θεοδώρου, Quality Manager της SARMED,  συμμετείχε στο 3ο μέρος της διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση στην υπηρεσία των επιχειρήσεων: είμαστε έτοιμοι για το μέλλον;», υπό τον συντονισμό του κ. Ροδόλφου Δρακούλη, Μέλους του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Ο Δρ. Δημήτριος Θεοδώρου επεσήμανε: «Η υιοθέτηση των απαιτήσεων διεθνών προτύπων και η πιστοποίηση με βάση αυτά, μπορούν να αποτελέσουν για τις επιχειρήσεις, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και ένα εργαλείο βελτίωσης όλων των πτυχών των δραστηριοτήτων τους. Τα οφέλη μεγιστοποιούνται όταν η πιστοποίηση αποτελεί στρατηγική επιλογή μιας επιχείρησης και έχει εξασφαλισμένη την έμπρακτη δέσμευση και υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης».