Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΔ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΔ για την διετία 2022-2024, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Μαρτίου του 2022, συνεδρίασε την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στα γραφεία της ΠΕΕΔ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη του νέου Δ.Σ. προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία , σύμφωνα με το Καταστατικό, για τη συγκρότησή τους σε Σώμα και την ανάδειξη των θέσεων του Δ.Σ.

Από την ψηφοφορία προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Κιούσης Δημήτριος: Πρόεδρος

Ανεζίνης Ξενοφών: Α’ Αντιπρόεδρος

Βλαχογιώργης Παναγιώτης: Β’ Αντιπρόεδρος

Μακρή Χρυσάνθη: Γενική Γραμματέας

Μπαμπαλή Καλλιόπη:   Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Αθανασίου Παναγιώτης: Ταμίας

Χαβάκης Γεώργιος: Αναπληρωτής Ταμίας

Λυκούδης Ανδρέας: Μέλος

Βαρβαρίγος Παναγιώτης: Μέλος