Στις 7-8/02 το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών & Διοίκησης Εφοδιασμού

Το 11o Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών (ΕΙΠ) είναι η πιο σημαντική εκδήλωση της χρονιάς στον χώρο των Αγορών – Purchasing, Προμηθειών – Procurement και της Διοίκησης Δικτύων Εφοδιασμού – Supply Management. Η θεματολογία του συνεδρίου θα εστιάσει στις εξής κατηγορίες:

 • AI & the Future of Procurement
 • Resilience in Procurement & Crisis Management
 • Geopolitics Impact in SCM
 • Supplier Relationship Management
 • Strategic Sourcing
 • Digital Transformation
 • Evolution of Supply Chain Models
 • Talent Management
 • Women Empowerment in Procurement
 • Sustainable Procurement
Η διεξαγωγή του συνεδρίου

Tο συνέδριο θα διεξαχθεί σε Hybrid μορφή. Η πρώτη ημέρα ομιλιών (7/2/24, 14:00 – 18:00) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά. Τη δεύτερη ημέρα ομιλιών (8/2/24, 14:00 – 18:00), τα στελέχη δύνανται να παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο Cotsen Hall – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπήρων Πολέμου 9 στο Κολωνάκι, όπου θα έχουν άμεση πρόσβαση σε ερωτήσεις και networking με ακαδημαϊκούς, ανώτατα στελέχη και ειδικούς συμβούλους του κλάδου, είτε διαδικτυακά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από τους κλάδους της Βιομηχανίας, Μεταποίησης, Εμπορίας, Παροχής Υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα που εργάζονται στους τομείς: Αγορών, Προμηθειών Εφοδιασμού Διασφάλισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Μέριμνας, Production Planning, Logistics, Οικονομικών υπηρεσιών, Πωλήσεων/Marketing, Customer Care.

 

 

2nd National Procurement Awards 2024

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών (ΕΙΠ), μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αγορών και Διοίκησης Εφοδιασμού (IFPSM), για δεύτερη φορά, συνδιοργανώνει με την εταιρεία Humantec, την απονομή Πανελλήνιων Βραβείων Προμηθειών.

Στόχος των Awards

Τα βραβεία αποσκοπούν στην ανάδειξη της αριστείας που κατακτιέται με την εφαρμογή καινοτομιών, σύγχρονων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο των Προμηθειών, και ταυτόχρονα στοχεύουν στην αναγνώριση και προβολή των επιτευγμάτων των επαγγελματιών εφοδιασμού.

Κατηγορίες Βραβείων
 • Procurement Excellence Award: Η αριστεία στις προμήθειες σχετίζεται άμεσα με την ευθυγράμμιση των στρατηγικών και των προγραμμάτων προμηθειών με τους γενικούς στόχους του οργανισμού. Αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην εφαρμογή πρακτικών με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Το παρόν βραβείο στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της συνεισφοράς του τμήματος των προμηθειών στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση.
 • Procurement Transformation Award: Ως μετασχηματισμός των προμηθειών ορίζονται οι οργανωτικές αλλαγές που επικεντρώνονται σε τεχνολογικές ή IT στρατηγικές με σκοπό την επίτευξη σημαντικών και μακροπρόθεσμων βελτιώσεων της διοίκησης και των διαδικασιών των προμηθειών και του εφοδιασμού.
 • Procurement Manager of the Year Award: Το παρόν βραβείο θα απονεμηθεί σε Procurement Manager με εξαιρετικές ικανότητες ηγεσίας και επίλυσης προβλημάτων, που μέσα από την επαγγελματική του πορεία και τα επιτεύγματά του αποδεδειγμένα συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωση της εταιρείας του, αλλά και του τομέα των προμηθειών.
 • Procurement Team Award: Η ομαδική εργασία είναι ζωτικής σημασίας για την αποδοτική λειτουργία των προμηθειών. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα μιας εστιασμένης και ενοποιημένης προσέγγισης στις προμήθειες. Ως ομάδα ορίζουμε τα στελέχη που συνεργάζονται για την επίτευξη του ίδιου στόχου ή σκοπού.
 • Procurement Environmental & Social Impact Award: Με τον όρο βιώσιμες προμήθειες αναφερόμαστε στην κάλυψη των προμηθευτικών αναγκών για πρώτες ύλες, προϊόντα, εξοπλισμό και υπηρεσίες μέσα από πρακτικές περιβαλλοντικά φιλικές, κοινωνικά υπεύθυνες και ηθικές. Το θεσπιζόμενο βραβείο στοχεύει στην αναγνώριση της συνεισφοράς της λειτουργίας των προμηθειών στην βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.
 • Procurement Skills Development Award: Το παρόν βραβείο στοχεύει στην ανάδειξη των ενεργειών και δράσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση του τμήματος Προμηθειών και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί.

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων της αίτησης συμμετοχής της κάθε κατηγορίας και την υποβολή της μέσα από το site του ΕΙΠ. Δήλωση υποψηφιότητας στα Procurement Awards ως τις 9/1/24. Οι υποψήφιοι εφόσον το επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερες από μια κατηγορίες. Η δήλωση συμμετοχής στα Procurement Awards είναι δωρεάν.

Μεταξύ των Χορηγών Επικοινωνίας είναι η O.MIND CREATIVES, το περιοδικό SUPPLY CHAIN & LOGISTICS MAGAZINE και η ιστοσελίδα www.supply-chain.gr.