Στις 15/10 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα«Personal Branding»της TÜV AUSTRIA Academy

Η TÜV AUSTRIA Academy διοργανώνει στις 15 Οκτωβρίου 2021 (09:00 έως 16:00) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «PERSONAL BRANDING», το οποίο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια και τις δεξιότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους εικόνα, να προβάλλουν τον εαυτό τους με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο και να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία με αυτοπεποίθηση. Το Personal Branding είναι η διαδικασία δημιουργίας και προβολής της προσωπικής και επαγγελματικής μας εικόνας τόσο στο φυσικό, όσο και ψηφιακό περιβάλλον.

Το σεμινάριο διοργανώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της TÜV AUSTRIA Academy και η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε απ’ όπου και αν βρίσκεστε.

Σκοπός – Οφέλη

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με:

 • Tην ανάπτυξη ενός δυναμικού brand που θα συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη
 • Την υιοθέτηση ενδυναμωτικών πεποιθήσεων που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους
 • Τη δημιουργία ενός mission statement για το personal brand τους
 • Τον εντοπισμό και την ανάδειξη των δυνατών τους σημείων με αυθεντικότητα
 • Τη μεθοδολογία δημιουργίας στοχευμένου περιεχομένου (content) που ενισχύει το επαγγελματικό τους προφίλ
 • Την αποτελεσματική διαχείριση της εικόνας τους τόσο online όσο και offline
 • Τα βήματα για να πετύχουν αποτελεσματική επαγγελματική δικτύωση (Networking)
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας που κερδίζουν τους συνεργάτες και μας συνδέουν με τους άλλους
 • Tη συνεχόμενη προσπάθεια για Personal Brand maintenance

Θεματολογία

 • Το brand μας υπάρχει ή πρέπει να το δημιουργήσουμε;
 • Η διαφορά της θεμιτής από την αθέμιτη προσωπική προβολή
 • Εντοπίζουμε και ξεπερνάμε τις περιοριστικές μας πεποιθήσεις
 • Η φήμη μας: ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας
 • Εντοπίζουμε τα δυνατά μας σημεία
 • Ανακαλύπτουμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εμάς – The value of Feedback
 • Προσδιορισμός του Personal Brand μας
 • Δημιουργούμε ένα mission statement για το Personal Brand μας
 • Θέτουμε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
 • Tα βήματα της αποτελεσματικής δικτύωσης (Networking)
 • Χτίζουμε δυνατές σχέσεις και δημιουργούμε αξιοπιστία για το Brand μας
 • Business etiquette
 • Οι δεξιότητες επικοινωνίας που κερδίζουν τις εντυπώσεις
 • Το Marketing και η Επικοινωνία του Personal Brand μας
 •  Έλεγχος της εικόνας μας και δημιουργία ενός αποτελεσματικού προφίλ στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
 • Πώς δημιουργώ αποτελεσματικές αναρτήσεις και περιεχόμενο – content
 • Η συχνότητας της επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.