Προτάσεις  για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  κατέθεσε ο ΣΕΣΜΑ στον Αν. Υπουργό Οικονομικών

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου συνάντηση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του ΣΕΣΜΑ αναφορικά με την ενεργοποίηση και υλοποίηση έργων και δράσεων που σχετίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα προγραμματιστούν για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης των διαθεσίμων δανείων του «Ελλάδα 2.0» με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, η ενεργοποίηση του οποίου αναμένεται άμεσα.

Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει ο κλάδος των συμβουλευτικών εταιρειών στην υλοποίηση τόσο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να υπάρχει τακτική επικοινωνία με κατάθεση θεσμικών προτάσεων από την πλευρά του ΣΕΣΜΑ, οι οποίες θα αποσκοπούν στην επιτάχυνση και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Ο ΣΕΣΜΑ αποτελεί τον επαγγελματικό συλλογικό φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 50 εταιρείες – μέλη, που πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 300 εκατ. ευρώ και απασχολούν περισσότερα από 2.500 εξειδικευμένα στελέχη – Έλληνες επιστήμονες.