Προσωρινά μέτρα λόγω COVID-19 σχετικά με κάρτες οδηγού ταχογράφου και κοινοτικές άδειες

Νέα προσωρινά μέτρα λόγω του Covid-19 σχετικά με τις κάρτες οδηγού ταχογράφου και τις κοινοτικές άδειες, υιοθέτησε με τον Κανονισμό 2020/698 η Ε.Ε. για το σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις αποφάσεις όπως κοινοποιήθηκαν στο ελληνικό υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.