Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διασυνοριακή εφαρμογή του e-CMR στην Ελλάδα κατά τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων της Nestlé Ηellas

Ημέρα – ορόσημο για την ψηφιοποίηση της Διεθνούς Φορτωτικής στην Ελλάδα η 12η Απριλίου 2019, αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο δρομολόγιο διεθνούς μεταφοράς με την πλήρη εξάλειψη των έγγραφων διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, η Nestlé Hellas πραγματοποίησε εισαγωγή προϊόντων της από το εργοστάσιο της εταιρείας στην Ισπανία προς τις αποθήκες τους στην Αθήνα. Τη μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποίησε για λογαριασμό της Nestlé Hellas, η εταιρεία διεθνών μεταφορών MED FRIGO, η οποία και τα παρέδωσε  στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του 3PL συνεργάτη της Nestlé Hellas, την εταιρεία DIAKINISIS, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Έτσι, καθίσταται η Ελλάδα ως μία από τις πρώτες χώρες που δοκιμάζει την εφαρμογή του e-CMR σε διασυνοριακή μεταφορά, με την Ισπανία, την Γαλλία καθώς και τις Κάτω Χώρες να προηγούνται, σημειώνοντας έτσι μια σημαντική επιτυχία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αποστολή των εμπορευμάτων της Nestlé Hellas από το εργοστάσιο της Ισπανίας προς την DIAKINISIS πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και απέδειξε πως η ψηφιοποίηση των μεταφορών μπορεί να είναι 100% συμβατή με κάθε νομική και πολιτειακή απαίτηση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς εντός και εκτός συνόρων.

Παράλληλα, η διάθεση και χρήση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του φορτωτή Nestlé Ισπανίας, του μεταφορέα MED FRIGO και του παραλήπτη DIAKINISIS, αναβάθμισε στην πράξη την ποιότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών διεθνώς και στη χώρα μας.

Η συμμετοχή και ανταπόκριση των εργαζομένων των τριών επιχειρήσεων ήταν μεγάλη και η χρήση του e-CMR αποδείχθηκε ιδιαίτερα φιλική προς τον οδηγό και τους υπεύθυνους παράδοσης/παραλαβής των εμπορευμάτων που ήταν εφοδιασμένοι με smart phones όπου είχε ενσωματωθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα e-CMR   της IRU – Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών. Η IRU ηγείται του συγκεκριμένου πιλοτικού έργου, και στην Ελλάδα μέσω της ΟΦΑΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX.

Την εκφόρτωση της πρώτης αποστολής διεθνούς μεταφοράς με τη χρήση e-CMR από την Ισπανία στην Ελλάδα παρακολούθησε στο Κέντρο Διανομής της DIAKINISIS, ο κ. Ανδρέας Πολάκις, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών όπως επίσης η Ανώτατη Διοίκηση και διευθυντικά στελέχη των Nestlé Hellas, MED FRIGO, DIAKINISIS, ΟΦΑΕ και OPERATIONS CENTER.

To Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών είναι επίσης εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX και συμμετέχει ενεργά στις δοκιμές του e-CMR με σκοπό να διερευνήσει την διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την ομαλή εύρυθμη πιθανή εφαρμογή του στην χώρα μας. Ο κος Πολάκις δήλωσε: «η συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Υπουργείου για την ψηφιοποίηση των εντύπων μεταφοράς και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό διοικητικών διαδικασιών μέσω ψηφιακών μητρώων και εφαρμογών. Η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς και της Εφοδιαστικής αλλά και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της νομιμότητας των μεταφορών».

Επίσης, οι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετέχουν στην διασυνοριακή εφαρμογή του e-CMR δήλωσαν:

Βασίλης Πυρομάλης, Physical Logistics Manager Nestlé Hellas: «Όραμα της Nestle Hellas είναι να ενισχύει την ποιότητα ζωής και να συνεισφέρει σε ένα πιο υγιές μέλλον.  Η κατάργηση της χρήσης χαρτιού είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών, ενώ παράλληλα βοηθάει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των logistics με συνέργειες και οφέλη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα».

Σωτήρης Μπρακατσέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της  ΜΕD FRIGO: «H MEDFRIGO, όπως πάντα πρωτοπόρος στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, συμμετέχει στο πρόγραμμα του ψηφιακού  CMR, με σκοπό τη διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής του σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Αντώνης Κορνούτος, Διευθύνων Σύμβουλος της DIAKINISIS: «H ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ έχει  λάβει μέρος σε πολλά projects καινοτομίας  της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο Ελληνικά όσο και Πανευρωπαϊκά με πιο πρόσφατο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία SELIS (Shared European Logistics Intelligent Information Space). Mε χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση για την συμμετοχή μας στο πιλοτικό πρόγραμμα e-CMR, γιατί πιστεύουμε στα οφέλη που προκύπτουν όχι μόνο από την αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση διαδικασιών σε όλη την αλυσίδα, αλλά και τα περιβαλλοντολογικά οφέλη από τα Green Logistics».