Παρούσα δηλώνει η CERT1 στην 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η CERT1 είναι φορέας ανεξάρτητων υπηρεσιών Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων, τεχνικών ελέγχων και πιστοποιήσεων μηχανημάτων ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.

Η δραστηριότητά της αφορά ελέγχους και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλόλητας σε γερανούς, γερανογέφυρες, ανυψωτικά οχήματα, μηχανήματα έργων, αναβατόρια, αντλίες σκυροδέματος, περονοφόρα, παλετοφόρα, εξέδρες εργασίας, αεροφυλάκια, δεξαμενές LPG και ατμολέβητες πιστοποιητικών.

Άλλα πεδία δραστηριότητας είναι οι κολυμβητικές δεξαμενές, η κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, πιστοποιήσεις τρίτου μέρους και πιστοποιήσεις aquaparks.

Η λειτουργία του φορέα διέπεται από τους κανόνες των διεθνών προτύπων και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η εταιρεία είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) – Αριθ.1048/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».