Παρουσίαση αποτελεσμάτων πιλοτικών εφαρμογών του e-CMR στις 17/7 στην Αθήνα

 

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου (14.30 – 19.00) στο Royal Olympic στην Αθήνα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX από το ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ, ειδικότερα του πιλοτικού προγράμματος e-CMR (Living Lab 12 του AEOLIX) από τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών – IRU, καθώς κα τα αποτελέσματα του ελληνικού πιλοτικού προγράμματος από την ΟΦΑΕ και τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Παράλληλα, αναμένεται η συμμετοχή εκπροσώπων χωρών που συμμετείχαν πέραν της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το e-CMR: Γερμανία, Τσεχία, Ρουμανία και Σερβία. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και την ΟΦΑΕ με την υποστήριξη του Operations Center. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής.  

AEOLIX

Μια σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ευρωπαϊκής μεταφορικής αγοράς συντελείται τους τελευταίους μήνες, χάρη στο κοινοτικό πρόγραμμα AEOLIX στο οποίο συμμετέχει ενεργά και η Ελλάδα. Πρόκειται για την -πιλοτική σε πρώτο στάδιο- ψηφιοποίηση του εντύπου της διεθνούς φορτωτικής CMR που αποτελεί επίσημο συνοδευτικό έγγραφο της εμπορευματικής μεταφοράς και αποδεικνύει την ολοκληρωμένη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων. Με τη χρήση του e-CMR, τόσο οι αποστολείς όσο και οι μεταφορείς εισάγουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα της μεταφοράς, τα αποθηκεύουν σε ηλεκτρονικά αρχεία και ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Το γεγονός αυτό επιφέρει άμεσα οφέλη για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επιτυγχάνονται:

  • Μείωση λειτουργικού κόστους
  • Διαφάνεια και ακρίβεια στη ροή της πληροφορίας
  • Μεγαλύτερη ταχύτητα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών παράδοσης των εμπορευμάτων
  • Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξάλειψης χρήσης χαρτιού
  • Περιορισμός διαχειριστικών λαθών
  • Πλήρη συμμόρφωση με κάθε νομική και πολιτειακή απαίτηση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς εντός και εκτός συνόρων

Η ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος που ανέπτυξε για τις ανάγκες του AEOLIX η Διεθνής Ομοσπονδία Οδικών Μεταφορών – IRU και την ενσωμάτωση της εφαρμογής σε smart phones επαγγελματιών οδηγών που εκπαιδεύθηκαν κατάλληλα στη χρήση του προγράμματος.

Πέραν των παραπάνω ωφελειών, το e-CMR συμβάλλει παράλληλα στην οδική ασφάλεια καθώς θα είναι συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό σύστημα e-CALL παρέχοντας αυτόματα στις Αρχές σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για το είδος των εμπορευμάτων φορτηγών τα οποία εμπλέκονται σε ατυχήματα.

Η πρωτοβουλία της ΟΦΑΕ να προωθήσει το e-CMR στη χώρα μας συμμετέχοντας μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AEOLIX, αποδίδει ήδη καρπούς με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή να καταγράφουν ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα μέσα από 135 δρομολόγια διεθνών και εθνικών μεταφορών τα οποία υλοποιήθηκαν με τη χρήση ψηφιοποιημένης φορτωτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ

Για εγγραφές πατήστε ΕΔΩ