Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ανέπτυξε διαδικτυακή υπηρεσία υπολογισμού του κόστους διατροπικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των δράσεων της ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T., σχεδίασε και ανέπτυξε διαδικτυακή υπηρεσία υπολογισμού του κόστους διατροπικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (όλων των τύπων) μεταξύ των εμπορευματικών τερματικών σταθμών «Θριάσιο-Αθήνα» και «Λιμένας Θεσσαλονίκης» με χρήση οδικών εμπορικών οχημάτων και για αποστάσεις έως και 25 χιλιόμετρα και τη μετέπειτα μεταφόρτωση και μεταφορά τους σιδηροδρομικώς.

Για να δείτε την υπηρεσία ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://lnkd.in/eGizspe

Περισσότερες πληροφορίες για την EN.I.R.I.S.S.T. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.enirisst.gr/