Ολοκληρωμένα συστήματα υπηρεσιών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού από την M&M Business Solutions στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η M&M Business Solutions (MMBS) βρίσκεται σε μια συνεχή και αδιάκοπη συνεργασία με τους πελάτες της, εντοπίζοντας ακριβώς τις ανάγκες τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την πιο επαγγελματική, ευέλικτη και εξατομικευμένη λύση για την εταιρεία, την επιχείρηση ή τον οργανισμό.

Οι αρχές της MMBS, η ειλικρίνεια, το επιχειρηματικό πνεύμα, η υπευθυνότητα και η ποιότητα αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες της επιτυχίας της. Η MMBS έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα υπηρεσιών, που έχουν ως αποτέλεσμα την τελική παροχή των υπηρεσιών ως μια ενιαία λύση για τον κάθε πελάτη της, προσφέροντάς του:

 • Μείωση συνολικού λειτουργικού κόστους
 • Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών – λύσεων
 • Απλοποίηση όλων των διαχειριστικών διαδικασιών
 • Ευελιξία των διαδικασιών
 • Σταθερές δαπάνες προσωπικού
 • Καταβολή μόνο των πραγματικών ωρών εργασίας
 • Ανάληψη όλων των προθεσμιών που αφορούν το εργασιακό δίκαιο από την εταιρεία M&M Business Solutions
 • Κάλυψη εποχικών αναγκών
 • Αντικατάσταση εργαζομένων κατά την περίοδο αδειών
 • Δοκιμαστική περίοδο για νέους υπαλλήλους
 • Έργα προκαθορισμένης διάρκειας
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων στους υπάρχοντες υπαλλήλους
 • Αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων

Οι αξίες

Οι αρχές της εταιρείας αποτελούν έναν από τους βασικότερους πυλώνες της επιτυχίας της, καθότι καθορίζουν την εταιρική κουλτούρα και καθοδηγούν τη συμπεριφορά της απέναντι σε συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες. Βασικός στόχος της είναι να συντελέσει στην θεμελίωση και των δικών σας αξιών, στοχεύοντας παράλληλα και στην κοινή σας επιτυχία.

Ειλικρίνεια

Η ειλικρίνεια αποτελεί θεμελιώδη αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η λειτουργία της εταιρείας. Είναι ο πρωταρχικός παράγοντας στην σχέση της με τον πελάτη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη άριστων και μακροχρόνιων συνεργασιών.

Επιχειρηματικό Πνεύμα

Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίησή τους αποτελεί σημαντικό μέρος της νοοτροπίας της, υποδεικνύοντας στους πελάτες της ότι επιθυμεί να συνεισφέρει καθημερινά στις επιτυχίες τους.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η ολική κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της όσον αφορά, κατά κύριο λόγο, το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού και τη στελέχωση νευραλγικών θέσεων εργασίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αναγνωρίζοντας την πίεση που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι επιχειρηματίες, παρέχει τη λύση για όλες τις μικρές, καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα. Κατανοεί πως κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες για τη διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεών της.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η M&M Business Solutions προσπαθεί να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και παροχών. Στόχος της είναι, μέσω συνεχούς επικοινωνίας με τον πελάτη, να δημιουργήσει ένα ευέλικτο κι εξατομικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».