ΟΛΘ Α.Ε.: Απολογισμός του πρώτου έτους της σημερινής διοίκησης και τα επόμενα αναπτυξιακά βήματα

 

Τον εκτενή απολογισμό των πεπραγμένων της ΟΛΘ. Α.Ε. κατά το πρώτο έτος της νέας διοίκησης καθώς και τα επόμενα βήματα στρατηγικής ανάπτυξης παρουσίασαν τα στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε., σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Σωτήριος Θεοφάνης, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό όραμα της σημερινής διοικητικής ομάδας της ΟΛΘ Α.Ε., που αποτέλεσε κινητήριο δύναμη όλους αυτούς τους μήνες, ενώ, με σαφήνεια, κατέγραψε την επίτευξη των στόχων της αρχικής περιόδου.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, Henrik Μ. Jepsen, ο οποίος παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2018. Ο κ. Jepsen, μεταξύ όλων των υπολοίπων, επεσήμανε: «Η εικόνα των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μας αντικατοπτρίζει με τρόπο σαφή την αύξηση της κίνησης στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 6%, στο Συμβατικό Λιμάνι κατά 4%, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της εταιρείας».

 

O Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε.Henrik Μ. Jepsen

 

Οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2018

Η προσέγγιση της σημερινής διοικητικής ομάδας στηρίχθηκε στην ανάπτυξη πελατο-κεντρικής κουλτούρας, στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων και στη διοικητική αναδιοργάνωση της εταιρείας. Η στρατηγική που επιλέχθηκε κρίνεται επιτυχής καθώς, σύμφωνα τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ Α.Ε. για τη χρήση 2018, σημειώθηκε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία:

 • Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7,9% (€ 58,5εκατ. το 2018 έναντι 54,2εκατ. το 2017)
 • Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA (Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), σημείωσαν αύξηση 46,4%, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 27,6 εκατ. το 2018, έναντι € 18,85 εκατ. του 2017, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 47,2%, επί του κύκλου εργασιών
 • Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν σημαντική αύξηση 98,2%, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 24,7 εκατ. το 2018, έναντι € 12,5 εκατ. του 2017, με το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 42%
 • Τα κέρδη μετά από φόρους, σημείωσαν υπερδιπλασιασμό και αύξηση κατά 136,8%, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 17,15 εκατ. το 2018, έναντι € 7,2 εκατ. του 2017, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 29,3%, επί του κύκλου εργασιών
 • Τα έσοδα ανά λειτουργικό τομέα διαμορφώθηκαν στα € 37,9 εκατ. για τον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), στα € 18,9 εκατ. για τον Συμβατικό Λιμένα, στις € 223χιλ. για την Επιβατική Κίνηση και στα € 1,49 εκατ. για την Εκμετάλλευση Χώρων που αντιστοιχούν στο 2,5% του κύκλου εργασιών
 • Η ΟΛΘ Α.Ε. εξακολουθεί και παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, υποστηριζόμενη σε ιδιαίτερα ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2018 να ξεπερνούν τα € 91 εκατ.
 • Το προτεινόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2018 είναι € 0,57 ανά μετοχή, προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., Rui Pinto, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία μας συνεχίζει με πρόγραμμα και συνέπεια την εκτέλεση του επενδυτικού της προγράμματος, φιλοδοξώντας να υλοποιήσει τον στρατηγικό της στόχο.

Να καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως κορυφαίο λιμάνι από άποψη εξυπηρέτησης αλλά και τεχνολογικού εξοπλισμού». Επίσης τόνισε ότι από τα προσωρινά στοιχεία διακίνησης του πρώτου τριμήνου του 2019, παρατηρείται πως η αύξηση στους όγκους διακίνησης, ακολουθεί τη θετική τάση του 2018.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε. Rui Pinto

 

Εμπορική δραστηριότητα για τη χρήση του 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αύξηση της διακίνησης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και τη σημαντική παρουσία της εταιρείας στις «transit» αγορές της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Αντίστοιχα σημαντική είναι η παρουσία στην «transit» αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σε ότι αφορά το συμβατικό φορτίο, ενώ παράλληλα η ΟΛΘ Α.Ε. επεκτάθηκε σε νέες αγορές, όπως του Κοσσόβου.

Τα στελέχη της διοικητικής ομάδας είναι απόλυτα ικανοποιημένα από τη βελτίωση χαρακτηριστικών δεικτών αποδοτικότητας της λειτουργίας του Λιμανιού, όπως ο χρόνος παραμονής πλοίου στο αγκυροβόλιο και ο δείκτης αποδοτικότητας των γερανών (αριθμός κινήσεων/ανά γερανό/ανά ώρα).

Εκτός από την αύξηση της διακίνησης στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το τελευταίο διάστημα υπάρχει σε εβδομαδιαία βάση γραμμή Ro-Rο, η οποία συνδέει την Θεσσαλονίκη με τα λιμάνια της Λεμεσού και της Χάιφα.

 

 

Το επενδυτικό σχέδιο της ΟΛΘ ΑΕ

Τους πρώτους 14 μήνες η σημερινή διοικητική ομάδα, σύμφωνα με τη στρατηγική επιλογή των μετόχων για άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού της εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ολοκλήρωσε τις παρακάτω επενδύσεις:

 • Απόκτηση 12 νέων Straddle Carriers (ΟΣΜΕ). Στόλος 24 μηχανημάτων διαθέσιμος σήμερα
 • Απόκτηση 3 Spreaders για Γ/Γ και 2 για αυτοκινούμενους γερανούς, ήδη σε λειτουργία
 • Ολοκλήρωση ενός πλήρους προγράμματος ανακατασκευής των Γ/Γ & Straddle Carriers (ΟΣΜΕ), βελτιώνοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού
 • Επέκταση του χώρου στοιβασίας κατά 2.5Ha
 • Επέκταση χωρητικότητας Ε/Κ ψυγείων, από 300 σε 400 πρίζες.
 • Ασφαλτόστρωση της πλατείας εναπόθεσης εντός του Σ.ΕΜΠΟ
 • Εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού στον Σ.ΕΜΠΟ
 • Διαπλάτυνση του δρόμου που οδηγεί στην Πύλη 16, από 3 σε 6 λωρίδες
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης (Pre-Port Parking) κοντά στην Πύλη 16 για στάθμευση φορτηγών που πρέπει να ολοκληρώσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο της ΟΛΘ Α.Ε., το ύψος των επενδύσεων τους πρώτους 33 μήνες, μετά την ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από το νέο επενδυτικό σχήμα, εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το τέλος του 2020 αναμένονται να ολοκληρωθούν οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Απόκτηση 2 νέων Γ/Γ, διπλής ανύψωσης, 18 σειρών (ικανών να εξυπηρετούν πλοία χωρητικότητας έως 9.000 TEU). Εκτιμάται ότι ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στις αρχές του 2021
 • Απόκτηση νέου Αυτοκινούμενου Γερανού, με ικανότητα ανύψωσης 140 τόνων και εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης το τέλος του 2019. Αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και τον Σταθμό Συμβατικού Λιμένα
 • Διαγωνισμός και ανάθεση για νέο λογισμικό TOS για τη διαχείριση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ

 

 

Εν συνεχεία, ο κ. Σωτήριος Θεοφάνης, κατά τη διάρκεια της βασικής του τοποθέτησης, περιέγραψε τα επόμενα βήματα της στρατηγικής της εταιρείας και τις επερχόμενες αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Καθώς η εταιρεία έχει βρει το βηματισμό της, έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών του Λιμένα καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου της, είναι πλέον έτοιμη για το επόμενο βήμα. Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αναδειχθεί σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής» και πρόσθεσε: «Η ΟΛΘ Α.Ε., αξιοποιώντας τις συνεργίες που έχουν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, θα επικεντρωθεί στη συνεργασία με υφιστάμενα εμπορευματικά κέντρα ή στη δημιουργία νέων, παγιώνοντας το πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική και επιχειρηματική αξία του Λιμανιού, όχι μόνο για τους κύριους μετόχους τους, αλλά και για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας που συμμετέχει σε άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με το λιμάνι επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής της ΟΛΘ Α.Ε. ο κ.Θεοφάνης ανακοίνωσε ότι καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή με αρμοδιότητα τον επιχειρησιακό τομέα της ΟΛΘ Α.Ε. αναλαμβάνει ο κ. Franco Cupolo, ενώ ο ίδιος διατηρεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. τους τομείς που σχετίζονται με τη στρατηγική, την ανάπτυξη, την εμπορική πολιτική και το Επενδυτικό Πλάνο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δραστηριοτήτων στην Βαλκανική και τη ΝΑ Ευρώπη.

Ο κ. Franco Cupolo δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής για τα νέα του καθήκοντα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ότι η βασική του προτεραιότητα είναι να γνωρίσει από κοντά και να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο για μια εταιρεία. «Η επιτυχία μία εταιρείας μπορεί να στηριχθεί μόνο στην επιτυχία των ανθρώπων της», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά το μοντέλο διοίκησης που πρόκειται να εφαρμόσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

 • Την ασφάλεια, καθώς στη λιμενική βιομηχανία η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσων και των συναλλασσόμενων είναι πρωταρχικής σημασίας
 • Την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια
 • Την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας