Οδηγίες από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε. για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Με αφορμή τη λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξάλειψης φαινομένων συνωστισμού στους χώρους των τελωνειακών αρχών που ενδέχεται να έχουν σοβαρότατες συνέπειες για την υγεία των τελωνειακών υπαλλήλων και των συναλλασσόμενων, με παράλληλη διασφάλιση της ομαλής ροής του εμπορίου, η Τελωνειακή Υπηρεσία ενεργοποιεί σειρά μέτρων για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις οδηγίες

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα