Νόμος για τις ψηφιακές αγορές βάζει τέλος στις αθέμιτες πρακτικές μεγάλων  διαδικτυακών πλατφορμών

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών υιοθέτησε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου με 42 ψήφους υπέρ, δύο κατά και μία αποχή τη θέση της σχετικά με την πρόταση νόμου για τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA), ο οποίος ορίζει κανόνες σχετικά με το τι θα επιτρέπεται να κάνουν και τι όχι οι εταιρείες με καθεστώς «ρυθμιστή πρόσβασης», στην ΕΕ.

Το σχέδιο νόμου εντάσσει στη μαύρη λίστα ορισμένες πρακτικές των μεγάλων πλατφορμών και δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να διενεργεί έρευνες στην αγορά και να επιβάλει κυρώσεις για μη συμμορφούμενες συμπεριφορές.

Με τον εν λόγω νόμο, προωθούνται:

  • Νέες υποχρεώσεις και απαγορεύσεις με άμεση ισχύ για τις μεγάλες πλατφόρμες που λειτουργούν ως “ρυθμιστές πρόσβασης” (gatekeepers)
  • Συντονισμένη επιβολή υπό την εποπτεία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές
  • Περιορισμοί στις «δολοφονικές εξαγορές»
  • Ελάχιστο επίπεδο προστίμων 4% έως και 20% του συνολικού κύκλου εργασιών

 

Ο φάκελος για τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Δεκεμβρίου 2021.