Νέες εγκαταστάσεις για την SARMED στον Ασπρόπυργο

Η SARMED σε συνέχεια της εντατικής της ανάπτυξης τα τελευταία 3 χρόνια ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των νέων εγκαταστάσεών της στον Ασπρόπυργο Αττικής.  Το εν λόγω αποθηκευτικό συγκρότημα έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των εγκαταστάσεων της SARMED σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πάρκο 3 υπερσύγχρονων αποθηκευτικών & cross dock εγκαταστάσεων συνολικής έκτασης 38.000m2 (στεγασμένοι χώροι), πλήρως εξοπλισμένων.
Πιο συγκεκριμένα το συγκρότημα περιλαμβάνει:
 •  Νέα κεντρικά γραφεία διοίκησης
 •  Αποθήκη 10.000m2 ξηρού φορτίου
 •  Αποθήκη 18.000m2 όλων των θερμοκρασιακών συνθηκών:
 •  8.000m2 κατάψυξης
 •  4.000m2 συντήρησης
 •   6.000m2 ξηρού φορτίου
 •   Αποθήκη 10.000m2 ειδικά σχεδιασμένη για την παροχή υπηρεσιών e-commerce logistics.
Το συγκρότημα, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα διαθέτουν:
 •  Πλήρη ασφαλτόστρωση σε όλους τους εξωτερικούς χώρους
 •  Βιομηχανικό δάπεδο υψηλής αντοχής σε όλους τους στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους
 •  Σύγχρονες ραφαρίες (back to back) αντισεισμικής τεχνολογίας
 •  Ηλεκτροϋδραυλικές ράμπες φόρτωσης
 •  Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης
 •  State of the art σύστημα παρακολούθησης (CCTV) και συναγερμού
 •  Συναγερμό με φωτοκύτταρα εντός των αποθηκών
 •  Φύλαξη & περιπολίες 24/7/365.
Σύντομα στο συγκρότημα πρόκειται να προστεθεί φωτοβολταϊκός σταθμός ετήσιας ισχύος 1.388.410 kWh, μία επένδυση αξίας 550.000 €. Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 1.666 φωτοβολταϊκά πλαίσια 540W έκαστο, τα οποία αθροίζουν σε μία συνολική ισχύ συστήματος ίση με 899.64 kW.
Έχοντας ως γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι προδιαγραφές σχεδιασμού και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων της SARMED πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και εναρμονίζονται με τις σύγχρονες πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και κυρίως για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της