Νέα μονάδα στο Σχηματάρι για την Dunapack Packaging

Eγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης το επενδυτικό σχέδιο της Dunapack Packaging Ελλας ΑΕΒΕ, η οποία μέχρι πρότινος έφερε την διακριτική επωνυμία «ΒΙΟΚΥΤ Συσκευασίες Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» που αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων, η οποία εδρεύει και λειτουργεί στο Σχηματάρι.

Tο συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 15.454.433,55 ευρώ, ενώ η συνολική ενίσχυση που λαμβάνει η εταιρεία διαμορφώνεται στα 3.863.608,39 ευρώ. Αυτή δε, χορηγείται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.