Νέα μελέτη από Εταιρεία Συμβούλων αναδεικνύει την δυναμική του κλάδου Logistics

Αποθήκες logistics (3rd Party Logistics) και 4PL (υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτων), μεταφορικές εταιρείες, εμπορευματικοί λιμένες, αεροπορικές εταιρείες cargo, εκτελωνιστικές και ναυτιλιακές συνθέτουν το παζλ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), ενώ σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κλάδος συμμετέχει κατά 10% περίπου στο ελληνικό ΑΕΠ, με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του να αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Nepa Economic Consulting.

Παρά το μεγάλο του μέγεθος, ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, δείχνει ότι διαθέτει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης των οικονομικών δεικτών του, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξη των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής όπως π.χ. Εμπορευματικό Κέντρο Θριάσιου Πεδίου, ο εκσυγχρονισμός των εμπορευματικών λιμένων, και τα νέα οδικά δίκτυα αναμένεται ότι θα δώσουν επιπλέον ώθηση και δυναμική στον κλάδο.

Η εταιρεία συμβούλων επισημαίνει ότι προσαρμοζόμενες στις νέες συνθήκες αλλά και στις διεθνής απαιτήσεις, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να είναι θωρακισμένες και ασφαλείς σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά τους στοιχεία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων επηρεάζει αρνητικά το cash flow και τα περιθώρια κερδοφορίας τους.

Δίνει, επίσης, έμφαση στη σημασία των outsourcing λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που παρέχει και η ίδια η Nepa, μέσα από μοντέλα και διαδικασίες που εξελίσσονται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι υπηρεσίες αυτές οδηγούν σε ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο λειτουργίας με περιορισμό ρίσκου, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιήσεων, ποιοτικότερη και άμεση πληροφόρηση για τη διοίκηση και τελικά σημαντική εξοικονόμηση κόστους, ενώ με τον σχεδιασμό της φορολογικής και λογιστικής στρατηγικής θωρακίζονται οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της εξέλιξής τους.