Μ&Μ Α.Ε.: Μεταφορές εμπορευμάτων και 3PL υπηρεσίες στην 6η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1971 ως το πρώτο υποκατάστημα στο εξωτερικό της M&M Militzer Muench GmbH με έδρα την περιοχή του Oberfranken στη Γερμανία. Σήμερα ανήκει κατά 100% στον Όμιλο M&M Militzer & Münch International Holding AG. Από τότε η Μ&Μ Α.Ε. εστίασε στην διεθνή μεταφορά από και προς Ευρώπη όπως και Ασία.

Η εταιρεία προσφέρει όλων των ειδών μεταφορές όπως οδικές, αεροπορικές, ατμοπλοϊκές αλλά και συνδυασμένες οδικές – σιδηροδρομικές σε παγκόσμιο επίπεδο με την παροχή ηλεκτρονικού POD, tracking and tracing αποστολών και scanning.

Οι υπηρεσίες συμπληρώνονται από ολοκληρωμένες λύσεις 3PL και ενός δικού της πανελλαδικού δικτύου διανομής. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα σύγχρονες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη συνολικού εμβαδού 16.000 τ.μ.

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μ&Μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mumnet.com.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» από την επίσημη ιστοσελίδα της www.supplychainexpo.gr.