Με ολοκληρωμένες λύσεις Software as a Service λαμβάνει μέρος η Retail@Link στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Η Retail@Link (μέλος του Oμίλου Entersoft) είναι ο ηγέτης πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων Software as a Service, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική διασύνδεση των επιχειρήσεων με τους εμπορικούς τους συνεργάτες:

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
  • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση
  • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δομημένης Πληροφορίας & Δεδομένων (EDI)
  • Συνεργατική Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικτύου Αντιπροσώπων

Με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής & καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας, η Retail@Link προσφέρει πελατο-κεντρικές υπηρεσίες σε πρωτοπόρες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον απαιτητικό κλάδο του Λιανεμπορίου και των F.M.C.G, ενώ αναπτύσσεται ταχύτατα & σε άλλα τμήματα της αγοράς, με απτά αποτελέσματα κέρδους και προστιθέμενης αξίας σε ένα ευρύ φάσμα γνωστών δυναμικών επιχειρήσεων.


Για να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία Retail@Link επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.retail-link.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van Expo», που διοργανώνει η εταιρεία o.mind Creatives στις 9-11 Νοεμβρίου 2019, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.