Μελέτη Alpha Bank: Ισχυρές προοπτικές για επενδύσεις εμφανίζουν τα Logistics

Μερίδιο της τάξης του 7,5% στη συνολική αξία των οικονομικών δραστηριοτήτων κατέχει ο κλάδος των μεταφορών και της αποθήκευσης, εμφανίζοντας σημαντικές προοπτικές για περεταίρω ανάπτυξη.

Ο κλάδος των χώρων αποθήκευσης και διανομής (logistics) στην Ελλάδα, αποτελείται από εννέα υποτομείς και αντιπροσωπεύει το 74% της ακαθάριστης παρούσας αξίας (ΑΠΑ) και το 67% του κύκλου εργασιών των μεταφορών και της αποθήκευσης, καλύπτοντας το 5,5% της ΑΠΑ του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Με τα δεδομένα αυτά, όπως αναφέρει μελέτη της Alpha Bank, oι προοπτικές που διαγράφονται για τον κλάδο των logistics είναι αξιοσημείωτες, με τις πιο σημαντικές να περιλαμβάνουν την περαιτέρω αξιοποίηση της θέσης της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείου σύνδεσης μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας. Αυτή τη στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλα έργα, όπως η αναβάθμιση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και νέες επενδύσεις, όπως το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Κατά τους αναλυτές, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις σε πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας, σε χώρους αποθήκευσης, σε λιμένες νήσων, στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στη σύνδεσή του με λιμάνια της χώρας. Οι πράσινες επενδύσεις σε τεχνολογίες για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλες περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες, όπως η διευρυμένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και η εκτεταμένη εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης, είναι εξίσου απαραίτητες για την ανάπτυξη του κλάδου. Καταλυτικής σημασίας για την ενίσχυση των logistics είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων μέσα από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027 και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) II».

Όσον αφορά τους εμπορικούς λιμένες –οι θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων είναι ένας από τους υποκλάδους των logistics–, πέντε εξ αυτών, σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα και Ηγουμενίτσα, έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον και περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ως βασικές θαλάσσιες διασυνδέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Το λιμάνι του Πειραιά, εξάλλου, ως προς τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευματοκιβωτίων κατατάσσεται πέμπτο μεταξύ των λιμένων της Ε.Ε.-27 και πρώτο στη Μεσόγειο. Ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν το 2020 στα ελληνικά κύρια λιμάνια ήταν ο έβδομος μεγαλύτερος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και μειωμένος κατά 7,7% σε σύγκριση με το 2019.