Μελέτη της Re.De-Plan «Ηλεκτροκίνηση: Η δημιουργία ενός νέου αποβλήτου» στο 7ο συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Η Re.De-Plan Α.Ε. Consultants, Τεχνικός Σύμβουλος της Re-Battery Α.Ε., με ηχηρή παρέμβασή της στο 7ο συνέδριο ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε τη μελέτη «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».

Πολιτισμός & Περιβάλλον μαζί, ήταν το κύριο μήνυμα του 7ου Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ,  που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη & Πέμπτη 28-29 Σεπτεμβρίου σε 2 παράλληλες αίθουσες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεκαοκτώ Φορείς και 150 ομιλητές συζήτησαν και πρότειναν λύσεις σε 3 τραπέζια διαλόγου, ενώπιον 400 συνέδρων   από Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, τον ακαδημαϊκό χώρο, Δήμους / ΦΟΔΣΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και μελετητές, κατασκευαστικές εταιρείες, διαχειριστές, παραγωγούς αποβλήτων, κ.λπ.

Η Re.De-Plan ΑΕ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο έγκριτο και μυημένο κοινό του Συνεδρίου, τα αποτελέσματα της πολύμηνης έρευνας- μελέτης που εκπονήθηκε από την Re-Battery Α.Ε. σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», αξιοποιώντας τη δυναμική της ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη του συνόλου της αυτοκινητοβιομηχανίας συμβατικών και ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η κα Σοφία Χούμα, Ειδικός Σύμβουλος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης της Re.De-Plan A.E. και ο Α. Μπλέτσας, Μηχανικός Ασφαλείας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα θέματα της ηλεκτροκίνησης, είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στις συνέπειες και στις ενδεδειγμένες πρακτικές διαχείρισης του νέου αποβλήτου, αυτού  των συσσωρευτών ιόντων λιθίου, το οποίο δημιουργείται στην νέα εποχή των  ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν προβλήματα και ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του νέου αποβλήτου, τα οποία προκύπτουν με τη ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης, κυρίως λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας που εμφανίζει το απόβλητο.

Στο πλαίσιο της μελέτης της Re-Battery Α.Ε. παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες, αλλά και τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν με σκοπό την αναπροσαρμογή των συσσωρευτών ιόντων λιθίου, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους ως μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, σε διάφορες εφαρμογές σταθερής εγκατάστασης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Αυτή είναι μια κυρία διάσταση που αναδεικνύεται μέσα από τη μελέτη του Συστήματος και επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί επιστημονικά και επιχειρηματικά, αλλά κυρίως θεσμικά στο πλαίσιο νέας νομοθεσίας, η οποία, χάριν της κυκλικής οικονομίας,  επιβάλλεται να διευκολύνει όλες τις πτυχές της «δεύτερης χρήσης», που αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης πολιτικής για την αειφορία και την προστασία των φυσικών πόρων.