Μάθετε τα πάντα για τις Πιστοποιήσεις από την TAM HELLAS στην έκθεση «Cargo Truck & Van»

H TAM HELLAS Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Ε.Π.Ε.  είναι Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου τύπου Α από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το Πρότυπο Διαπίστευσης: EN ISO/IEC 17020:12.

Η ΤΑΜ HELLAS ως Εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α:

  • Διενεργεί ελέγχους & εκδίδει Πιστοποιητικά ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων με βάση την Ελληνική Νομοθεσία (Υ.Α. 15085/593, ΦΕΚ 1186/25.08.2003).
  • Εκδίδει φύλλα δοκιμών σε βυτιοφόρα οχήματα κατά ADR ΦΕΚ 1495 Β/ 2015.
  • Διενεργεί περιοδικούς ελέγχους σε ατμολέβητες και εκδίδει  Πιστοποιητικά παραλαβής / επανελέγχου ΦΕΚ 2656 Β /2012.
  • Διενεργεί αρχικούς ελέγχους σε δοχεία πίεσης σύμφωνα με την ΕΕ / 2014/68.
  • Πιστοποίηση συγκολλητών.

Για να μάθετε περισσότερα για την TAM HELLAS Ε.Π.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tamhellas.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», 4-5-6 Νοεμβρίου 2017, Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.