Η Projectyou ανακοινώνει την εκπαίδευση για την πιστοποίηση Project Management ΙPMA-D & Project Management ΙPMA-C και τη Διεθνή Πιστοποίηση Logistics ELA για τα επίπεδα Operational, Managerial, Strategic

Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχίζει στις 07.04.21 και ολοκληρώνεται στις 24.04.21, για τα επίπεδα D & C.

Η projectyou, ο μοναδικός εγκεκριμένος από το ΙLME Φορέας Εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA, ανακοινώνει τον Λ΄ κύκλο Σεμιναρίων εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την πιστοποίηση ELA. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχίζει στις 17.04.21 και ολοκληρώνεται στις 12.06.21.

Επίπεδα πιστοποίησης ELA:

  • Operational level (EJLog)
  • Managerial level (ESLog)
  • Strategic level (EMLog)