Η ‘’DENELPACK’’ έγινε περήφανο μέλος της οργάνωσης EUMOS

Μέλος της οργάνωσης EUMOS έγινε η εταιρεία DENELPACK (www.denelpack.com), η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, ποιοτικά & αξιόπιστα μηχανήματα, υλικά (stretch film, αυτοκόλλητες ταινίες, shrink film) και υπηρεσίες συσκευασίας.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας DENELPACK κ. Κωνσταντίνος Δενελάβας δήλωσε τα εξής: «Στην DENELPACK νοιαζόμαστε για τη συσκευασία και πώς να μπορούμε να κάνουμε τη μεταφορά και τη διακίνηση ασφαλέστερη. Για τον λόγο αυτό, μπήκαμε στην οργάνωση EUMOS, μια μη-κερδοσκοπική ένωση, η οποία αποσκοπεί στη διάθεση τεχνογνωσίας σχετικά με την ασφάλεια των μεταφορών φορτίων, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της φόρτωσης και της διασφάλισης φορτίου σε πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές ειδικευμένους σε αυτό το θέμα, σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από τις γνώσεις μας στη συσκευασία και να κάνουμε την Ευρώπη μας ασφαλέστερη. Γιατί στην DENELPACK ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ».