Ημερίδα Υπερταμείου για Real Estate, Υποδομές και Logistics στην 86η ΔΕΘ

Tο Υπερταμείο διοργάνωσε στις 12 Σεπτεμβρίου ημερίδα στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ, με θέμα «Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες βιώσιμης και περιφερειακής ανάπτυξης στην χώρα – Η αναπτυξιακή στρατηγική του Υπερταμείου και των εταιρειών του σε Real Estate, Υποδομές και Logistics» με στόχο την ανάδειξη της στρατηγικής του Ομίλου στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε κρίσιμους τομείς για την οικονομική ανάπτυξη.

Ο κ. Θανάσης  Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF / ΤΑΙΠΕΔ), τόνισε με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τα logistics, τον στρατηγικό στόχο η Ελλάδα να καταστεί κόμβος της παγκόσμιας διαμετακομιστικής αλυσίδας, μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το 2014. Όπως ανέφερε, σε ένα νέο περιβάλλον, πλέον, με οξυμένο ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες, η Ελλάδα έχει μια επικαιροποιημένη στρατηγική που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εμβληματικά έργα, όπως αυτό του Στρατοπέδου Γκόνου και την ανάπτυξη εθνικού κόμβου logistics στον Δήμο Φυλής.

Ο κ. Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ Α.Ε.) τόνισε ότι «αν το κράτος έχει βάλει έναν στόχο να μεγιστοποιήσει την αξία των assets που έχει, είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται και ρεαλισμό. Τόνισε, επίσης, επανειλημμένως την ανάγκη να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Αναφέρθηκε στις συνέργειες που δημιουργεί το Υπερταμείο μεταξύ των θυγατρικών του, λέγοντας ότι «ήμασταν σε ένα χωράφι και τώρα μπήκαμε σε έναν δρόμο».

Ο κ. Αντώνης Μπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ Α.Ε.) αναφέρθηκε στον διπλό ρόλο των αγορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας τόσο στην διασφάλιση της επάρκειας αγαθών, όσο και στην διασφάλιση των τιμών εν μέσω ανταγωνισμού, ενώ τόνισε και την περιφερειακή σημασία της ΚΑΘ στην εξυπηρέτηση των όμορων αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για τα ψηφιακά έργα που προχωρούν, ανέφερε ότι «στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια τεχνολογική εταιρεία».

Στις συνέργειες που δημιουργεί το Υπερταμείο μεταξύ των θυγατρικών του, αναφέρθηκε ο κ. Στέφανος Γιουρέλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Growthfund (Υπερταμείο) – The National Fund of Greece, κάνοντας ειδική μνεία στις οριζόντιες δράσεις που υλοποιεί, όπως οι ψηφιακές, οι δράσεις βιωσιμότητας, η έρευνα ικανοποίησης πελατών και εργαζομένων, η θωράκιση ρίσκου, και πολλές άλλες. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ως μαμά-εταιρεία έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε τα πράγματα πολύ πιο ολιστικά και συνέργειες μεταξύ των θυγατρικών» αναφερόμενος στο παράδειγμα της ωρίμανσης του Στρατοπέδου Γκόνου, όπου το Υπερταμείο, κινητοποίησε τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF / ΤΑΙΠΕΔ) για την ωρίμανσή του κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο, αντί να το κάνει η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε./GAIAOSE S.A.