Ευρωπαϊκή συνάντηση διαλόγου για θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Το QualityNet Foundation σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development διοργανώνουν μια ευρωπαϊκή συνάντηση διαλόγου για τα θέματα της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.

Η κορυφαία αυτή συνάντηση διαλόγου λαμβάνει χώρα στην Αθήνα (Μικρό Χρηματιστήριο – Πεσμαζόγλου 1), στις 5 Απριλίου 2019, με αφορμή την αλλαγή ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Γερμανία.

Περισσότεροι από 80 διακεκριμένοι Έλληνες και ευρωπαίοι ειδήμονες θα συζητήσουν για τις τάσεις σε καίρια  θέματα όπως αυτά της βιώσιμης χρηματοδότησης (Sustainable Finance), της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Reporting & Disclosure), της διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τα θέματα της ΕΚΕ (European Governance CSR & SDGs),  καθώς και τους τρόπους της καλύτερης υιοθέτησης της Agenda 2030 και των 17 Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ, σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο (Education,Participation and engagement on SDGs).

Σκοπός της συνάντησης αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων και η καταγραφή προτάσεων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη νέα ευρωπαϊκή ηγεσία για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά και μίας ευαισθητοποιημένης κοινωνίας στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις, καθώς και να συμμετέχουν στον διάλογο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το QualityNet Foundation, στον αριθμό σταθερού  τηλεφώνου 210 6898594 ή στο info@qualitynet.gr και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα πατώντας ΕΔΩ