Επιτυχής επαναπιστοποίηση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της SARMED

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της επαναπιστοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της SARMED ως προς συγκεκριμένα πρότυπα από τους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas και DQS.

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εγκαταστάσεων, των διαδικασιών και της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα /προδιαγραφές:

  • ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση της Ποιότητας
  • ISO 22000:2018 για την Ασφάλεια Τροφίμων
  • ISO 45001:2018 για την Yγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • ΥΑ 1348/04 για την Ορθή Πρακτική Αποθήκευσης – Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
  • Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για τη διαχείριση Βιολογικών Προϊόντων

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η διαδικασία της επέκτασης συγκεκριμένων πιστοποιήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της SARMED σε μία επιπλέον εγκατάσταση στην Σίνδο Θεσσαλονίκης καθώς και στην νέα εγκατάσταση στον Βόλο.

H επιβεβαίωση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και η συνεχής επέκτασή του αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσής μας να λειτουργούμε παρέχοντας στους συνεργάτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Η Διοίκηση της SARMED ευχαριστεί θερμά τους Υπεύθυνους Τμημάτων και Διευθύνσεων και όλο το προσωπικό για την ενεργή και καθοριστική συμμετοχή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης.