Επισκόπηση ΕΕΤΤ: Άνοδο στα μεγέθη των εταιρειών ταχυμεταφορών έφερε η Πανδημία

Η ΕΕΤΤ δημοσίευσε την Επισκόπηση Αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2020, η οποία αποτυπώνει αναλυτικά την πορεία και τα βασικά οικονομικά μεγέθη των δύο αγορών στην Ελλάδα.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν, λόγω της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν, επηρέασαν αρνητικά την ελληνική οικονομία, με τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών να έχει μικρότερες απώλειες συγκριτικά με άλλους τομείς και τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών να παρουσιάζει συνολικά μικρή άνοδο.

Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών

Ο κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων παρουσίασε άνοδο, καθώς διαμορφώθηκε σε 645 εκατ. ευρώ, έναντι 637 εκατ. το 2019. Η πανδημία Cοvid-19 προκάλεσε αλματώδη αύξηση στην ζήτηση υπηρεσιών ταχυμεταφορών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια να βελτιώσουν κατά 17% τον κύκλο εργασιών τους, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

 Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) παρουσίασε πτώση κατά 15%, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στους περιορισμούς που επέφερε η πανδημία στις συναλλαγές με φυσική παρουσία και στις διεθνείς μεταφορές

Τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% σε σχέση με το 2019, φθάνοντας τα 596,5 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 328,7 εκατ. αντικειμένων, μειωμένων κατά 5,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Tο μερίδιο εσόδων του ΦΠΚΥ στη συνολική αγορά μειώθηκε στο 25,1% από 30,9% το 2019, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 71,8% από 65,4% την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρουσίασε μείωση στο 3,1% από 3,7% το 2019.

Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση στο σύνολο του πλήθους αλλά και των εσόδων των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, φθάνοντας το 21,9% και το 56,8%, αντίστοιχα.

Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (89%) απέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (67%). Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (72%) και τη Μακεδονία (12%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν εννέα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 21% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 11% των εσόδων της. Οι φάκελοι ήταν αναμφισβήτητα το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91,4% των διακινούμενων αντικειμένων και απέφεραν το 82,7% των εσόδων της.

Στην αγορά των ταχυμεταφορών εισήλθαν 75 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το σύνολο των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 591. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 34% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 66% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (26%) από ό,τι τα δέματα-μικροδέματα  (74%).

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2020