Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ανήκει στην Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και έχει έδρα στην πόλη της Κατερίνης. Αποστολή του Τμήματος είναι, διαθέτοντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, να μορφώσει, να εκπαιδεύσει και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές του, ώστε μετά την αποφοίτηση να είναι δυνατό να εξελιχθούν σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών, οι οποίες εμπίπτουν στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

Στο Τμήμα διδάσκονται -ως υποχρεωτικά μαθήματα- πολλά μαθήματα που ίσως να εισήχθησαν για πρώτη φορά στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως τα μαθήματα για τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP), τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), την οργάνωση και τη διαχείριση αποθηκών (WMS) καθώς, επίσης, και μαθήματα με πολύ σύγχρονο και δυναμικό γνωστικό αντικείμενο, π.χ. Αντίστροφες και Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Κατά την τελευταία πενταετία, το Τμήμα έχει συμμετάσχει είτε ως επικεφαλής εταίρος είτε ως εταίρος σε πλήθος ερευνητικών έργων, αναπτύσσοντας κατά αυτόν τον τρόπο πολυάριθμες και ιδιαίτερα σημαντικές συνεργασίες με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, όπως, επίσης, και με κοινωνικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την 9η διεθνή έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου του 2023, στο Metropolitan Expo, με διοργανώτρια εταιρεία την O.MIND CREATIVES, πατήστε εδώ. Μαζί και η 4η έκθεση «Cargo Truck & Van Expo».