ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένα τα φορτία που διακινήθηκαν οδικώς στην Ελλάδα το 2022

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών  μεταφορών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το έτος 2022 σε σχέση με το 2021, παρατηρείται αύξηση του  βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην  Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το έτος 2022 με φορτηγά ιδιωτικής  χρήσεως ανήλθε σε 180.137,8 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 10,1% σε σύγκριση με το 2021 που είχαν διακινηθεί 163.632,1 τόνοι.

ΕΛΣΤΑΤ

Τα τονοχιλιόμετρα, το 2022, ανήλθαν σε 5.543.290,2, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2021 που είχαν ανέλθει σε 5.543.207,4. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 109.992,7 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2021, που είχαν διακινηθεί 107.360 τόνοι. Τα τονοχιλιόμετρα. το 2022. ανήλθαν σε 15.647.852,4, σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με το 2021 που είχαν ανέλθει σε 15.524.717,5.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), το έτος 2022 έναντι του έτους 2021, η μεγαλύτερη αύξηση 12,6% παρατηρείται στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» και ακολουθεί η κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 5,6%. Η μεγαλύτερη μείωση το έτος 2022 παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 22,3% σε σχέση με το 2021 και ακολουθεί η κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» κατά 11,5%.

ΕΛΣΤΑΤ

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, για το 2021, καταγράφηκε ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και ακολουθούν, κατά φθίνουσα σειρά, η Κεντρική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών, για το 2022, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθεί η Αττική.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Δυτική Μακεδονία και η Κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθεί η Αττική.