Εγκρίθηκε με ΚΥΑ η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στον Ασπρόπυργο

Η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ασπροπύργου (Νότιος Τομέας) από την  εταιρεία «Φορέας Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Ασπροπύργου Νότιος Τομέας» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου» εγκρίθηκε με την υπογραφή της Κοινής  Υπουργικής Απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού Σωκράτη Φάμελλου.

Η έκταση που πρόκειται να αναπτυχθεί το Ε.Π. έχει επιφάνεια 2.061,82 στρέμματα, βρίσκεται νότια του οδικού άξονα της Λεωφόρου Ειρήνης (ή Λεωφ. ΝΑΤΟ) και διοικητικά υπάγεται στον δήμο Ασπροπύργου. Ειδικότερα, το βόρειο όριο της προς οριοθέτηση περιοχής ταυτίζεται με τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, Νότιο- ανατολικά, σε μεγάλο τμήμα το όριό της ταυτίζεται με τη βόρεια οριογραμμή του ρέματος της Μαύρης Ώρας και Δυτικά το όριο της περιοχής αποτελεί η ανατολική οριογραμμή του ρέματος του Αγ. Γεωργίου ή Γιαννούλας

Το ύψος της προβλεπόμενης δαπάνης ανέρχεται συνολικά σε 25,023 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει καθαρές δαπάνες ύψους 20,180 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ ύψους 4,843 εκατ.  ευρώ.

Τα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν στο Πάρκο, περιλαμβάνουν: εσωτερική οδοποιία, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, κατασκευή/προσαρμογή δικτύου διανομής ενέργειας και υποσταθμών ΔΕΗ, οδοφωτισμός, κατασκευή δικτύου τηλεφωνοδότησης και κτίριο διοίκησης.

Βάσει της ΚΥΑ στο Επιχειρηματικό Πάρκο, μεταξύ άλλων μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Δραστηριότητα εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορούν να έχουν  ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

Επίσης, μπορούν να εγκατασταθούν δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων, αλλά δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα).